[[en]]2020 was an extremely challenging year for everyone. Although we are modestly proud of the way in which we continued to work during the pandemic (see Annual report 2020), many of our projects had to be postponed. Until now, that is, because the time has finally come to dust off our plans! [[nl]]2020 was voor iedereen een extreem uitdagend jaar. Hoewel we bescheiden trots zijn op de manier waarop we tijdens de pandemie aan de slag bleven (zie jaarverslag 2020), moesten een heel aantal van onze geplande projecten noodgedwongen uitgesteld worden. Tot nu! Na meer dan een jaar van stof vergaren, mogen de plannen eindelijk weer uit de koelkast. [[fr]]2020 was an extremely challenging year for everyone. Although we are modestly proud of the way in which we continued to work during the pandemic (see Annual report 2020), many of our projects had to be postponed. Until now, that is, because the time has finally come to dust off our plans! [[es]]2020 was an extremely challenging year for everyone. Although we are modestly proud of the way in which we continued to work during the pandemic (see Annual report 2020), many of our projects had to be postponed. Until now, that is, because the time has finally come to dust off our plans! [[pt]]2020 was an extremely challenging year for everyone. Although we are modestly proud of the way in which we continued to work during the pandemic (see Annual report 2020), many of our projects had to be postponed. Until now, that is, because the time has finally come to dust off our plans!

[[en]]Restart StreetSmart Wheels expeditions [[nl]]Herstart StreetSmart Wheels trainingen [[fr]]Restart StreetSmart Wheels expeditions [[es]]Restart StreetSmart Wheels expeditions [[pt]]Restart StreetSmart Wheels expeditions

[[en]]Our StreetSmart team has started planning on-site expeditions again to support our local street work partners worldwide. And we do have plenty of plans! Our new mobile school in the Georgian capital Tbilisi will be launched mid-September. We will also organise exploratory visits in Guadalajara, Mexico and in Eldoret, Kenya, and we are looking into the possibility of starting up a new mobile school project in Kampala in autumn together with our Ugandan partner Dwelling Places. Finally, we are absolutely thrilled about a brand-new pilot project with the mobile school in Antwerp this summer, with our good friends of the City Pirates. Be sure to keep an eye on our social media pages in the coming months for more information about all these different projects! [[nl]]Onze StreetSmart ploeg is dan ook opnieuw begonnen met het plannen van buitenlandse expedities om onze straathoekwerkpartners wereldwijd te ondersteunen. En aan plannen geen gebrek! Zo zal onze nieuwe mobiele school bij het team van Caritas in de Georgische hoofdstad Tbilisi - eindelijk - gelanceerd worden midden september. Daarnaast staan er ook exploratiebezoeken op de agenda in Guadalajara in Mexico en Eldoret in Kenia, en wordt samen met onze Oegandese partner Dwelling Places bekeken of we ook daar in het najaar nog een nieuwe mobiele school de straat op kunnen trekken. Tot slot zijn we ook laaiend enthousiast over een proefproject met de mobiele school in Antwerpen deze zomer, met onze goede vrienden van de City Pirates. Hou de komende maanden zeker onze pagina’s in de gaten voor meer informatie over al deze projecten! [[fr]]Our StreetSmart team has started planning on-site expeditions again to support our local street work partners worldwide. And we do have plenty of plans! Our new mobile school in the Georgian capital Tbilisi will be launched mid-September. We will also organise exploratory visits in Guadalajara, Mexico and in Eldoret, Kenya, and we are looking into the possibility of starting up a new mobile school project in Kampala in autumn together with our Ugandan partner Dwelling Places. Finally, we are absolutely thrilled about a brand-new pilot project with the mobile school in Antwerp this summer, with our good friends of the City Pirates. Be sure to keep an eye on our social media pages in the coming months for more information about all these different projects! [[es]]Our StreetSmart team has started planning on-site expeditions again to support our local street work partners worldwide. And we do have plenty of plans! Our new mobile school in the Georgian capital Tbilisi will be launched mid-September. We will also organise exploratory visits in Guadalajara, Mexico and in Eldoret, Kenya, and we are looking into the possibility of starting up a new mobile school project in Kampala in autumn together with our Ugandan partner Dwelling Places. Finally, we are absolutely thrilled about a brand-new pilot project with the mobile school in Antwerp this summer, with our good friends of the City Pirates. Be sure to keep an eye on our social media pages in the coming months for more information about all these different projects! [[pt]]Our StreetSmart team has started planning on-site expeditions again to support our local street work partners worldwide. And we do have plenty of plans! Our new mobile school in the Georgian capital Tbilisi will be launched mid-September. We will also organise exploratory visits in Guadalajara, Mexico and in Eldoret, Kenya, and we are looking into the possibility of starting up a new mobile school project in Kampala in autumn together with our Ugandan partner Dwelling Places. Finally, we are absolutely thrilled about a brand-new pilot project with the mobile school in Antwerp this summer, with our good friends of the City Pirates. Be sure to keep an eye on our social media pages in the coming months for more information about all these different projects!

[[en]]Increased need on the street [[nl]]Verhoogde nood op straat [[fr]]Increased need on the street [[es]]Increased need on the street [[pt]]Increased need on the street

[[en]]Seeing the agendas fill up again is rewarding, but unfortunately it is also an absolute necessity because of the disastrous situation on the street. In many places, the pandemic has wiped out hard-won progress made in recent years and decades. Recently published figures from international organisations such as UNICEF and the International Labour Organization (ILO) painfully illustrate these negative trends. [[nl]]Het vollopen van de agenda’s doet deugd, maar is jammer genoeg ook een absolute noodzaak door de situatie op straat. De pandemie heeft er stevig ingehakt, en hypothekeert op veel plaatsen de felbevochten vooruitgang die er de afgelopen jaren en decennia gemaakt is. Recent gepubliceerde cijfers van internationale organisaties als UNICEF en de International Labour Organisation (ILO) maken dit verhaal pijnlijk duidelijk. [[fr]]Seeing the agendas fill up again is rewarding, but unfortunately it is also an absolute necessity because of the disastrous situation on the street. In many places, the pandemic has wiped out hard-won progress made in recent years and decades. Recently published figures from international organisations such as UNICEF and the International Labour Organization (ILO) painfully illustrate these negative trends. [[es]]Seeing the agendas fill up again is rewarding, but unfortunately it is also an absolute necessity because of the disastrous situation on the street. In many places, the pandemic has wiped out hard-won progress made in recent years and decades. Recently published figures from international organisations such as UNICEF and the International Labour Organization (ILO) painfully illustrate these negative trends. [[pt]]Seeing the agendas fill up again is rewarding, but unfortunately it is also an absolute necessity because of the disastrous situation on the street. In many places, the pandemic has wiped out hard-won progress made in recent years and decades. Recently published figures from international organisations such as UNICEF and the International Labour Organization (ILO) painfully illustrate these negative trends.

[[en]]The number of children in child labour, for example, has risen to 160 million worldwide, a figure that is rising again for the first time in two decades. In addition, another 9 million children worldwide are at risk of ending up in child labour by the end of 2022 because of the pandemic. An additional 142 million children have fallen into poverty as a result of the pandemic. The figures are also dramatic in the field of education. Measures have been taken in schools in 188 countries worldwide to prevent the spread of the virus. 1 billion children are at risk of falling behind due to school closures and while governments tried to offer alternative forms of education, 1 in 3 children were unable to have access to online education, very often children from the most vulnerable groups in society. [[nl]]Zo is het aantal kinderen in kinderarbeid gestegen tot 160 miljoen wereldwijd, een cijfer dat voor het eerst in twee decennia opnieuw stijgt. Bovendien riskeren nog eens 9 miljoen kinderen wereldwijd in kinderarbeid te belanden tegen eind 2022 door de gevolgen van de pandemie. Daarnaast zijn er door de pandemie nog eens 142 miljoen extra kinderen in armoede terecht gekomen. Ook op het vlak van educatie zijn de cijfers dramatisch. In 188 landen wereldwijd werden maatregelen genomen in scholen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 1 miljard kinderen riskeren zo achterstand op te lopen door schoolsluitingen, en hoewel overheden probeerden om alternatieve vormen van onderwijs aan te bieden, was het voor 1 op de 3 kinderen niet mogelijk om afstandsonderwijs te volgen, heel vaak kinderen uit de kwetsbaarste lagen van de samenleving. [[fr]]The number of children in child labour, for example, has risen to 160 million worldwide, a figure that is rising again for the first time in two decades. In addition, another 9 million children worldwide are at risk of ending up in child labour by the end of 2022 because of the pandemic. An additional 142 million children have fallen into poverty as a result of the pandemic. The figures are also dramatic in the field of education. Measures have been taken in schools in 188 countries worldwide to prevent the spread of the virus. 1 billion children are at risk of falling behind due to school closures and while governments tried to offer alternative forms of education, 1 in 3 children were unable to have access to online education, very often children from the most vulnerable groups in society. [[es]]The number of children in child labour, for example, has risen to 160 million worldwide, a figure that is rising again for the first time in two decades. In addition, another 9 million children worldwide are at risk of ending up in child labour by the end of 2022 because of the pandemic. An additional 142 million children have fallen into poverty as a result of the pandemic. The figures are also dramatic in the field of education. Measures have been taken in schools in 188 countries worldwide to prevent the spread of the virus. 1 billion children are at risk of falling behind due to school closures and while governments tried to offer alternative forms of education, 1 in 3 children were unable to have access to online education, very often children from the most vulnerable groups in society. [[pt]]The number of children in child labour, for example, has risen to 160 million worldwide, a figure that is rising again for the first time in two decades. In addition, another 9 million children worldwide are at risk of ending up in child labour by the end of 2022 because of the pandemic. An additional 142 million children have fallen into poverty as a result of the pandemic. The figures are also dramatic in the field of education. Measures have been taken in schools in 188 countries worldwide to prevent the spread of the virus. 1 billion children are at risk of falling behind due to school closures and while governments tried to offer alternative forms of education, 1 in 3 children were unable to have access to online education, very often children from the most vulnerable groups in society.

[[en]]A look at the future [[nl]]Blik op de toekomst [[fr]]A look at the future [[es]]A look at the future [[pt]]A look at the future

[[en]]Evidence shows this pandemic is disproportionately affecting the most vulnerable groups in society, which is why it is crucial to hit the streets again as quickly as possible together with our street work partners to work on the self-esteem and talents of young people in a creative and positive way. At the same time, the continued improvements on our StreetSmart digital products will allow us to take the social impact of our organisation to the next level. New plans will be made more concrete in the coming months and we will gladly keep you posted via our website and social media channels. [[nl]]Zo treft de pandemie de kwetsbaarste groepen onevenredig hard, en daarom is het cruciaal om samen met ons netwerk van partners opnieuw zo snel mogelijk de straat op te trekken om op een creatieve en positieve manier te gaan werken aan de eigenwaarde en de talenten van deze gasten. De ontwikkeling en het versterken van onze StreetSmart digitale tools helpt ons tegelijkertijd om de sociale impact van onze organisatie naar een volgend niveau te tillen. De komende maanden zullen nieuwe plannen verder geconcretiseerd worden, en we houden jullie daar uiteraard heel erg graag van op de hoogte via onze website en onze sociale media. [[fr]]Evidence shows this pandemic is disproportionately affecting the most vulnerable groups in society, which is why it is crucial to hit the streets again as quickly as possible together with our street work partners to work on the self-esteem and talents of young people in a creative and positive way. At the same time, the continued improvements on our StreetSmart digital products will allow us to take the social impact of our organisation to the next level. New plans will be made more concrete in the coming months and we will gladly keep you posted via our website and social media channels. [[es]]Evidence shows this pandemic is disproportionately affecting the most vulnerable groups in society, which is why it is crucial to hit the streets again as quickly as possible together with our street work partners to work on the self-esteem and talents of young people in a creative and positive way. At the same time, the continued improvements on our StreetSmart digital products will allow us to take the social impact of our organisation to the next level. New plans will be made more concrete in the coming months and we will gladly keep you posted via our website and social media channels. [[pt]]Evidence shows this pandemic is disproportionately affecting the most vulnerable groups in society, which is why it is crucial to hit the streets again as quickly as possible together with our street work partners to work on the self-esteem and talents of young people in a creative and positive way. At the same time, the continued improvements on our StreetSmart digital products will allow us to take the social impact of our organisation to the next level. New plans will be made more concrete in the coming months and we will gladly keep you posted via our website and social media channels.

[[en]]Thanks again for all your support during these difficult times. We wish you a pleasant, warm summer and we are really looking forward to seeing you sometime soon! [[nl]]Nogmaals heel erg bedankt voor al jullie steun in moeilijke tijden. We wensen jullie een deugddoende, warme zomer toe en heel graag tot heel binnenkort! [[fr]]Thanks again for all your support during these difficult times. We wish you a pleasant, warm summer and we are really looking forward to seeing you sometime soon![[es]]Thanks again for all your support during these difficult times. We wish you a pleasant, warm summer and we are really looking forward to seeing you sometime soon![[pt]]Thanks again for all your support during these difficult times. We wish you a pleasant, warm summer and we are really looking forward to seeing you sometime soon!

[[en]]The MobileSchool.org team [[nl]]Het MobileSchool.org-team [[fr]]The MobileSchool.org team [[es]]The MobileSchool.org team [[pt]]The MobileSchool.org team

[[en]]Sources [[nl]]Bronnen [[fr]]Sources [[es]]Sources [[pt]]Sources
  • https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/
  • https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-report-2020
  • https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_800090/lang--en/index.htm