Bekijk nu alle afleveringen van Radio Coronials en download het bijhorend lespakket.

Wil je als ouder graag de leerkracht van je kind ook inlichten over Radio Coronials? Deel dan zeker ook onze social media posts met hen of geef deze brief mee met je zoon of dochter.

Dit jaar begrepen ook de kinderen en jongeren hier in België, beter dan ooit, wat het betekent als ze niet naar school kunnen gaan en hoe het voelt als de school via online learning naar hen komt, … een beetje zoals onze mobiele school naar de straatkinderen.

Om al deze leerkrachten en leerlingen een warm hart onder de riem te steken, zetten we ons dit jaar samen met onze vrijwilligers in voor hen.

5 leuke educatieve lesvideo’s voor basisscholen

 ‘Radio Coronials’ bestaat uit 5 interactieve, laagdrempelige video’s van ongeveer 15 minuten die in de klas kunnen bekeken worden. Met deze 5 video’s willen we de leerkrachten en leerlingen in Vlaanderen doen stilstaan bij de vreemde tijden die we nu meemaken. Maar zoals steeds bij MobileSchool.org gaan we samen met jullie op zoek naar de kansen die er in elke crisis liggen.  

5 video’s met 5 thema’s:
  • Coronials zijn blij met hun kot! Over basisbehoeften
  • Coronials gaan voor safety first! Over veiligheid.
  • Coronials zijn geniaal! Over onderwijs.
  • Coronials zijn superrijk! Over vrije tijd.
  • Coronials zijn vurig! Over gezondheid.

Er wordt gezocht naar herkenning in de eigen leefwereld, maar we bekijken het ook ruimer: hoe verging het de straatkinderen tijdens de lockdowns? Daarbij komt natuurlijk ook onze mobiele school aan bod.

Het einddoel van Radio Coronials? Met de klas tonen hoe jullie in de afgelopen maanden échte Coronials zijn geworden: Kinderen die anderen een warm hart toedragen en ondersteunen, maar zelf ook durven hulp vragen wanneer ze het even moeilijk hebben. De Coronials die er rotsvast in geloven dat alles terug goed komt!  

Dit lijkt ons een ideale manier om samen De Warmste Week in te gaan!

Ben je een leerkracht en geïnteresseerd om hiermee aan de slag te gaan?

Nu is er ook het Coronials bordspel! In aflevering 3 Coronials zijn geniaal, wordt hierover gesproken. Het spel is verkrijgbaar in Dreamland (en op hun webshop) en in Colruyt.