Terwijl er in ons land dankzij een hoge vaccinatiegraad optimisme heerst en veel leerlingen opnieuw zonder mondmasker naar school kunnen, is de mondiale situatie op dit moment allesbehalve rooskleurig. In heel wat van onze partnerlanden gaan de scholen helemaal nog niet open, en worden er zelfs nieuwe lockdownmaatregelen aangekondigd om de toegenomen verspreiding van het virus tegen te gaan.  

Stand van zaken

Dit is onder meer het geval in Sri Lanka, waar er omwille van een nieuwe piek in besmettingen met de deltavariant scholen en educatieve centra opnieuw op slot gingen. Ook in Georgië, waar we van plan waren om een nieuwe mobiele school op te starten in september, zijn de besmettingscijfers veel te hoog om op straat te kunnen werken. Hoewel onze mobiele school al veilig ter plaatse is, moesten we in het belang van de veiligheid van onze medewerkers en die van onze partner de moeilijke beslissing nemen om de opstart opnieuw uit te stellen. Wel staat er nog een prospectiebezoek op de agenda in Kenia, om te onderzoeken of we in de stad Eldoret op korte termijn een nieuwe samenwerking kunnen starten.

De cijfers

Het is wel duidelijk dat het coronavirus nog steeds een negatieve impact heeft op de onderwijssituatie in veel landen. Zelfs voor de uitbraak van de pandemie oogden de cijfers omtrent educatie al niet positief. Volgens data van de Verenigde Naties zouden er in 2030 bij het aflopen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) nog steeds 200 miljoen kinderen niet naar school kunnen gaan. Het feit dat 188 landen verplicht werden om scholen te sluiten tijdens de pandemie, heeft zonder twijfel een extra negatief effect op de vooruitgang. Projecties stellen dat nog eens 10 miljoen kinderen riskeren om nooit meer naar school te kunnen gaan als een gevolg van de pandemie. Bovendien treffen de maatregelen de meest kwetsbare kinderen het hardst. Zo blijkt dat wereldwijd 31% van de leerlingen niet bereikt kan worden met afstandsleren via televisie of internet omdat zij simpelweg niet de mogelijkheden of de ondersteuning hebben om degelijke toegang te krijgen tot nieuwe manieren van lesgeven.

Toegenomen noden

Exacte cijfers over de gevolgen van de pandemie op educatie zijn er op dit moment nog niet. Bovendien weten we niet welke plotwendingen er nog volgen. Toch is het overduidelijk dat jaren van vooruitgang op de helling staan, en dat iedereen alle zeilen zal moeten bijstellen om te garanderen dat kinderen – waar ook ter wereld – te allen tijde hun recht op kwalitatief onderwijs kunnen afdwingen. Daarom dat ook wij anticiperen op de toegenomen noden op straat, en in deze onzekere periode sterk inzetten om meer jeugdwerkers te gaan ondersteunen met onze off- en online producten.  

Hele onderwijssystemen zullen veerkrachtig moeten reageren op deze crisis, maar uiteraard komt de belangrijkste taak toe aan de leerkrachten en de begeleiders, zij die dag in dag uit met ongebreideld enthousiasme met deze gasten aan de slag gaan om hun talenten te ontwikkelen.  

Daarom wensen we alle leerkrachten dan ook een geweldig inspirerend, en vooral gezond schooljaar toe!

De MobileSchool.org-ploeg  

Bronnen

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-04/

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse