Kun je ons iets meer vertellen over jezelf en je rol binnen Save the Children?

Hallo! Mijn naam is Georgiana en ik ben een psycholoog en trainer met meer dan 10 jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren uit achtergestelde gemeenschappen. Ik ben gespecialiseerd in het ontwikkelen en coördineren van interventieprogramma's voor kwetsbare kinderen en hun families, waaronder kinderen met een handicap, kinderen uit gemarginaliseerde gemeenschappen en slachtoffers van huiselijk geweld. Momenteel geef ik leiding aan een team van meer dan 50 psychologen en onderwijsspecialisten in sociale en educatieve programma's van Save the Children in 4 provincies in Roemenië, waarbij meer dan 500 kinderen betrokken zijn. Sinds juni 2022 coördineer ik ook de activiteiten van de mobiele school in Boekarest.

Kunt u ons vertellen wat Save the Children heeft gedaan voor Oekraïense vluchtelingen vlak na het begin van het conflict?

Toen het conflict in Oekraïne in februari 2022 escaleerde, reageerde Save the Children Romania onmiddellijk door ruimtes in grensgebieden in te richten om kinderen en volwassenen te verwelkomen en te ondersteunen. We hebben emotionele steun geboden, essentiële spullen uitgedeeld en vluchtelingen doorverwezen naar tijdelijke opvangcentra. Vanaf het begin hebben we voortdurend Oekraïense vluchtelingen bijgestaan aan grensovergangen, opvangcentra en vluchtelingenkampen. We hebben ook adviesdiensten en geïntegreerde servicecentra opgericht om advies te geven over de toegang tot basisdiensten.

Waarom heb je besloten om een mobiele schooltool te gebruiken in de programma's voor kinderen en gezinnen uit Oekraïne?

In het afgelopen schooljaar (van september 2022 tot juni 2023) hebben de meeste Oekraïense kinderen op afstand het Oekraïense onderwijssysteem gevolgd, aangezien studies die in andere landen zijn uitgevoerd niet worden erkend voor Oekraïense kinderen, alleen voor het Oekraïense schoolcurriculum. In deze context waren de educatieve activiteiten die via de mobiele school werden georganiseerd voor sommige kinderen de enige manier om persoonlijk contact te maken. Tegelijkertijd kregen de kinderen de kans om een vriendelijke omgeving te ontdekken, samen te werken met andere kinderen van verschillende leeftijden en om gemeenschappelijke indrukken en ervaringen uit te wisselen.

Op deze manier werd de mobiele school cruciaal in onze onderwijsinspanningen voor Oekraïense kinderen. Het bood een gestructureerde manier om kinderen te betrekken bij niet-formeel onderwijs. De tweetalige aanpak in het Oekraïens, gecombineerd met hulpmiddelen van StreetSmart Play, stelde ons in staat om de kinderen effectief te betrekken.

Vorig jaar heeft het team in zes maanden tijd bijna 100 sessies gehouden met de mobiele school. Hoe was de ervaring met het werken met de tool?

Soms was het een uitdaging voor ons om alle sessies uit te voeren, gezien de korte tijd en de uitdagende weersomstandigheden waarin we moesten werken. Tijdens de zomer voerden we bijna dagelijks activiteiten uit, zowel op Romexpo — een centrum voor vluchtelingenopvang in Boekarest — als op de partnerscholen in Boekarest waarmee we een partnerschap hebben weten op te zetten voor de inclusie van Oekraïense kinderen op scholen.

De mobiele school speelde een essentiële rol bij de inclusie van kinderen omdat ze een universele taal gebruikt die goed begrepen wordt door de kleintjes, en de panels in zowel het Oekraïens als het Roemeens waren ook een grote hulp.

Welke lessen heb je geleerd uit je werk met Oekraïense kinderen en gezinnen?

Ik herinner me dat we aan het einde van de herfst de meest productieve dag hadden met de mobiele school. We hebben die dag 2 interventies gepland, voor in totaal ongeveer 80 kinderen. Kinderen met verschillende achtergronden begonnen snel een band op te bouwen, namen deel aan activiteiten en leerden samen. Zo herinnert mijn collega Tibi zich die dag:

” Het was een fantastisch moment omdat deze ervaring ons heeft laten zien dat we echt begrepen waar mobiele school voor is, dankzij de training en onze eigen ervaringen. Toen we met de mobiele school de vluchtelingengrens passeerden, deden de kinderen meteen hun ogen wijd open en toonden ze veel enthousiasme. In een paar minuten werd de school een onafhankelijk instrument, waar iedereen op een heel natuurlijke manier zijn plek vond.”

Hoe ziet u de toekomst van uw werk met Oekraïense kinderen en gezinnen?

Gezien het aanhoudende conflict zullen veel Oekraïense vluchtelingen hun toevlucht blijven zoeken in Roemenië. We streven ernaar onze uitgebreide ondersteuning voort te zetten, waarbij de nadruk ligt op gemeenschapsintegratie, zelfredzaamheid en duurzame oplossingen. Ons programma zal er ook op gericht zijn ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen uit de gastgemeenschap, evenals andere migranten, asielzoekers en vluchtelingen in het land, profiteren van de interventies, met name bij de ontwikkeling van beleid dat hun rechten respecteert en de hulp biedt die ze nodig hebben.

Meer over onze partner Save The Children Bucharest: https://www.salvaticopiii.ro/